Rekruttering

MENNESKER, DER SÆTTER RETNING

REKRUTTERING

Populos tilbyder rekrutteringsløsninger af højeste kvalitet. Jeg arbejder primært med at rekruttere topledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer via search. Et af mine specialer er at rekruttere profiler, der typisk er svære at finde.

 

Jeg finder dem. Og jeg ved, hvad de motiveres af.

 

Erhvervslivet har brug for dygtige medarbejdere, der kan skabe resultater og udvikling på både kort og lang sigt, og som matcher virksomhedens kultur og strategiske mål. Men det kan være en udfordring at finde de rigtige kandidater. Ofte skal de findes inden for et smalt udvalg af kvalificerede kandidater, og geografiske forhold kan gøre det svært at tiltrække de bedste kandidater.

 

Det er vigtigt, at den enkelte rekruttering tænkes ind i et større perspektiv for virksomheden. Derfor tilbyder jeg altid at sætte det ind i en strategisk ramme, som kan blive en ny langsigtet platform for virksomhedens rekrutteringsarbejde.

POPULOS - KONCEPTET

Det er sjældent et problem at finde en kandidat til et job. Men at finde præcis den kandidat, der får succes i jobbet på både kort og lang sigt, det er noget helt andet. Jobmarkedet i dag er presset, og mange virksomheder har svært ved at tiltrække de rigtige kompetencer.

 

Populos’ gennemtestede koncept er garant for at tiltrække, motivere og fastholde de medarbejdere, som du har behov for. Elementerne i Populos konceptet er en grundig research af jobmarkedet, kombineret med behovsanalyse og de nyeste teorier om, hvad, der reelt tiltrækker forskellige kandidatsegmenter både på kort og lang sigt.

 

Populos konceptet indgår i alle rekrutteringer – uanset niveau. Processen omfatter blandt andet:

I det følgende kan du læse mere om de specifikke skridt i rekrutteringsprocessen

 1. Foranalyse - kompetencebehov og udbuddet af disse på jobmarkedet
 2. Analyse af design af job og motivationsfaktorer
 3. Strategi for rekruttering og tiltrækning
 4. Systematisk search
 5. Struktureret og tillidsskabende interview – afdækning af kompetencer og adfærd
 6. Referencer og præsentation
 7. Opfølgning

1. Foranalyse - kompetencebehov og udbuddet af disse på jobmarkedet

Populos indleder enhver rekruttering med en grundig analyse af den faglige profil, og research af jobmarkedet og tilgængeligheden af de ønskede kompetencer. Her kortlægges, hvordan udbuddet af egnede kandidater ser ud og i hvilke virksomheder, og faglige netværk, de befinder sig i dag. Ud over at være et vigtigt redskab i rekrutteringsarbejdet, giver dette jer også en værdifuld indsigt i situationen på jeres jobmarked.

2. Analyse af design af job og motivationsfaktorer

Med jobdesign graver jeg et lag dybere end blot at beskrive de faglige krav og specifikke arbejdsopgaver i jobbet

Jobdesign identificerer de faktorer i jobbet, der virker motiverende for kandidater. Motivationsfaktorerne kan relatere både til de enkelte arbejdsopgaver og ansvarsområder, og måden opgaverne skal løses på (indre motivationsfaktorer).

Men jobdesign relaterer også til den konkrete kontekst, som arbejdsopgaverne indgår i.

Det kan være ydre motivationsfaktorer som f.eks. en virksomhedsbrand eller dens geografiske placering. Eller det kan være miljømæssige motivationsfaktorer som f.eks. karakteren af det sociale arbejdsmiljø, eller tilstedeværelsen af faglige netværk.

 

Popolos’ model for jobdesign og motivationsfaktorer [link til side med model]er udviklet på baggrund af en række førende teorier for jobmotivation kombineret med resultaterne fra en omfattende undersøgelse af de vigtigste motivationsfaktorer for jobskifte Link.

3. Strategi for rekruttering og tiltrækning

Tilsammen giver Populos konceptet en gennemarbejdet og fyldestgørende beskrivelse af alle aspekter af jobbet og de tilhørende motivationsfaktorer, som kan tiltrække de rette, velkvalificerede og motiverede kandidater, der kan performe optimalt i stillingen – også på den lange bane.

 

Populos´strategi for tiltrækning inkluderer:

 • analyse af arbejdsopgaver i stillingen
 • analyse af stillingens samspil med resten af virksomheden og dens strategiske udvikling
 • interview med ansættende leder, kommende kolleger og medarbejderrepræsentanter i forbindelse med afdækning af de ydre rammer for jobbet
 • analytisk tilgang til virksomhedens kultur og værdier gennem rundtur i fx produktion, kontorer og kantine
 • diskret research på virksomhedens renommé og brand blandt f.eks. konkurrenter og jobsøgende

 

Alt dette giver jer et bredt og dybdegående input til den forestående rekruttering. Samtidig giver jobdesign analysen inspiration til jeres egen organisationsudvikling

4. Systematisk search

Research er den efterfølgende proaktive søgning efter egnede kandidater.

Jeg anvender systematisk kontakter i mit omfattende netværk i relevante brancher, virksomheder og geografiske områder for at identificere de bedste kandidater på markedet. Jeg anvender udelukkende personlige kontakter, referencer og anbefalinger for at sikre kandidaternes kvaliteter. I researchprocessen, som foregår via telefonen, er jeg i dialog med 50-70 relevante personer – eller flere, hvis situationen og opgaven kræver det.

 

Det betyder, at I som sidegevinst opnår en synlighed af jeres employer brand i helt relevante netværk, og dermed opbygger I en værdifuld pipeline af kandidater for fremtidige rekrutteringer

5. Struktureret og tillidsskabende interview

– afdækning af kompetencer og adfærd

Når jeg har identificeret og motiveret de bedst egnede kandidater indledes interviewfasen.

Her afdækker jeg kernen i den enkelte kandidats personlige og faglige kompetencer samt bagvedliggende motivation gennem strukturerede og semistrukturerede interviews. Første interview foretages normalt pr. telefon/Skype, hvorefter kandidaterne udvælges til den egentlige interviewrunde.

1. og 2. onsite interview gennemføres face-to-face som udgangspunkt på Populos´ lokation i Århus N.

 

Interviewene bygger på en kombination af gennemprøvede og validerede interviewmetoder, herunder kronologiske og kompetencebaserede. Det er kendetegnende for Populos processen, at dialogen med kandidaten er så tillidsvækkende og professionel, at kandidaterne viser de sider af sig selv, som gør, at jeg får et fyldestgørende, realistisk og ærligt billede af dem. Mit motto er, at jeg rekrutterer hele mennesker – og ikke kun faglige kompetencer.

 

Rekrutteringsprocessen hos Populos er præget af grundighed og kvalitet. Et dybdegående kendskab til den enkelte kandidater nødvendigt for at kende hans eller hendes motivation og forudsige fremtidig adfærd.

Målet er at finde de bedst kvalificerede kandidater til virksomheden, og jeg fortsætter til, jeg når i mål.

6. Referencer og præsentation

Sidste step i processen er præsentationen. Umiddelbart inden mødet mellem kandidat og virksomhed indhenter og gennemgår jeg kandidaternes referencer. Som kunde modtager du herefter en koncentreret beskrivelse af hver kandidat, baseret på informationer fra research, interview og referencer. På den måde får du som leder et hurtigt overblik over samtlige præsenterede kandidater

7. Opfølgning

Efter kontraktunderskriften, følger Populos op ca. hver 12. uge for at sikre, at alt forløber planmæssigt. Opfølgningen foregår enten pr. telefon eller i form af et egentligt møde

 

Gennem hele processen får du som kunde en ugentlig statusmail, hvor jeg kort beskriver status quo.

 

Find de rette kandidater - kontakt Populos i dag

 

Rikke Krogh

Tlf. 3071 8172

rikkekrogh@populos.dk

Hvad motiverer specialister?

 

Popolos har et indgående kendskab til, hvad der motiverer ledere og specialister til at skifte job. Gennem et forskningsstudie i 2014 analyserede Rikke Krogh 2700 kandidater fra jobindex.dk brugerpanel. Titlen på undersøgelsen er :”Hvad driver dem?”

 

Rapporten er en omfattende kvalitativ analyse af, hvad der motiverer særligt specialister til at søge job. Analysen har ført til udviklingen af en ny og omfattende model for jobmotivation, som Popolus anvender til at afdække de potentielle kandidaters motivationsfaktorer.

 

Læs analysen her >

Ønsker I en pipeline af potentielle kandidater ?

 

Populos kan styrke jeres employer brand yderligere med strategisk rådgivning om jeres kommunikation med og brand blandt de potentielle kandidater

POPULOS

Rikke Krogh

Åbogade 15

INCUBA

8200 Aarhus N