NYT JOB /
NY RETNING / OUTPLACEMENT

Mangler din karriere retning?

Ønsker du feedback, sparring og input på nye karrieremuligheder for dig?

Få sparring på, hvad der kan bringe dig i spil i forhold til de roller, som du drømmer om.

Vi tilbyder personligt tilrettelagt coaching- og sparringsforløb. Populos’ fokus på det hele menneske kombineret med en solid indsigt i jobmarkedet kan være en god investering i at få retning på karrieren.

  • Fik du ikke den interne karrieremulighed,  du drømmer om?
  • Laver du det, du er bedst til?
  • Er du glad, når du går på arbejde?
  • Drømmer du om jobroller, der aldrig kommer i din retning?
  • Har du behov for at få et objektivt billede af egne kompetencer – og jobmuligheder?
  • Har du behov for sparring til udarbejdelse af CV og ansøgning?
  • Vil du have tips og tricks til at ligge øverst i ansøgningsbunken?
  • Vil du have træning i interviewteknik og præsentation?
  • Ønsker du en sparringspartner i hele jobsøgningsprocessen?

Er du blevet opsagt?
Skal du have hjælp til jobsøgnings-processen?

Så kan Populos være et godt alternativ til en traditionel outplacement-udbyder.

Vores tilgang er pragmatisk, og vi anvender praktiske redskaber i processen, som du også kan anvende i din videre jobsøgning.

Vi gennemgår hele CV’et og identificerer faglige og personlige kompetencer. Du får feedback på, hvad og hvor det vil være oplagt at sætte ind.

NYT JOB / NY RETNING / OUTPLACEMENT

Topprofessionel rådgivning

Rikke har været en virkelig god sparringspartner for mig i forbindelse med jobskifte. I fasen, hvor jeg skulle finde retning efter en afskedigelse, og senere i forbindelse med jobsøgning, hjalp hun med at spore mig ind på det, der virkelig betyder noget for mig, og der, hvor jeg har mine stærkeste sider. Hun samlede mig op, hvis jeg var ved at tabe modet. Hun kan ”læse indenad” og forstår, hvad virksomhederne efterspørger, så jeg bedre kunne matche egne styrker og ønsker med virksomhedens forventninger. Hun gav mig ærlige, håndgribelige råd.
Hun er topprofessionel med hjertet på rette sted.

Martha Holme, HR-chef,
Tican Fresh Meat A/S

18-Martha