Rekruttering

Vi finder dem – vi motiverer dem – vi vurderer dem

Sammen skaber vi fremtiden

Populos leverer rekrutteringsløsninger med fokus på analyse og struktur.
Via search arbejder vi med at rekruttere topledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer – profiler, der typisk er svære at finde.

Vi finder dem – og vi ved, hvad der motiverer dem.

Både det offentlige og det private erhvervsliv har brug for dygtige ledere og medarbejdere, der kan skabe resultater, og som matcher virksomhedens kultur og strategiske mål. Ofte skal de findes inden for et smalt udvalg af kvalificerede kandidater, og geografiske forhold kan gøre det svært at tiltrække de bedste kandidater.

Det er en investering at ansætte en ny medarbejder. Derfor skal rekrutteringen være til langvarig gavn – for både virksomhed og kandidat. Vi finder netop den person, der kan blive nøglen til jeres fremtidige succes.

Det er vigtigt, at den enkelte rekruttering tænkes ind i et større perspektiv for organisationen. Af denne grund tilbyder Populos altid at sætte rekrutteringen ind i en strategisk ramme.

Rekruttering af topledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer
Reskruteringsproces_desktop
Reskruteringsproces_tablet
hvadmotivererledere_02

Hvad motiverer ledere og specialister?

Popolos har et indgående kendskab til, hvad der motiverer ledere og specialister til at skifte job. Gennem et forskningsstudie i 2014 analyserede Rikke Krogh 2.700 kandidater fra jobindex.dk’s brugerpanel. Titlen på undersøgelsen er: ”Hvad motiverer dem?”

Rapporten er en omfattende kvalitativ analyse af, hvad der skal til for, at ledere og specialister skifter job. Analysen udgør Populos’ teoretiske fundament og referenceramme, og har ført til udviklingen af en model for jobmotivation, som vi anvender til at afdække de potentielle kandidaters motivationsfaktorer.

Populos-konceptet

Populos’ koncept er vores DNA og en integreret del af vores rekrutteringsproces. Populos-konceptet består af 2 elementer:

– En grundig analyse af jobdesignet på det specifikke job.
– Et benchmark af det konkrete job med tilsvarende stillinger på jobmarkedet.

Populos’ model for jobdesign og motivationsfaktorer er udviklet på baggrund af en række førende teorier for jobmotivation kombineret med resultaterne fra en omfattende undersøgelse af de vigtigste motivationsfaktorer for jobskifte. Læs analysen her

Analysen af jobdesign betyder, at vi graver et lag dybere end de faglige krav og arbejdsopgaverne ved bl.a. at identificere de faktorer i jobbet, der virker motiverende for kandidater.

Motivationsfaktorer
Jobdesign

Motivationsfaktorer – både ydre og indre – kan relatere til de enkelte arbejdsopgaver, ansvarsområder og måden, opgaverne skal løses på, ligesom ledelse og virksomhedskultur spiller en afgørende rolle.
Ydre faktorer som geografi og løn spiller en større rolle for nogle faggrupper end for andre.

Analyse af jobdesignet indgår som en del af foranalysen. Dette kombineret med en grundig research af jobmarkedets kompetenceudbud sammenholdt med de nyeste teorier om motivationsfaktorer i jobmæssig sammenhæng sikrer, at vi målrettet tiltrækker og aktiverer relevante profiler.

Master-afhandlingen ”Hvad motiverer dem” er et kvalitativt studie af motivationsfaktorer hos kandidater (både ledere og specialister). Afhandlingen udgør fundamentet for vores metode omkring jobdesign og Populos-konceptet.

REKRUTTERING

Vi fik den helt rigtige medarbejder

En rekrutteringsproces med Rikke er et partnerskab om at finde ikke kun én egnet kandidat, men den bedste kandidat til jobbet.
Rikke er grundig og kvalitetssikrer hele tiden sin search med kalibrering og kvalificerede spørgsmål undervejs.
Som virksomhed kan man glæde sig til et kvalificeret felt af kandidater og en struktureret og effektiv præsentationsrunde.
At kandidaterne samtidig giver god feedback på deres oplevelse af processen, fuldender oplevelsen af at samarbejde med en professionel rekrutteringspartner.

Tine Westergaard Clausen, HR Director,
Lantmännen Unibake Danmark Frost A/S

Vi finder dem – vi motiverer dem – vi vurderer dem