PRIVATLIVSPOLITIK

Populos’ privatlivspolitik

Her kan du læse om Populos’ behandling af persondata vedrørende kandidater i rekrutteringsøjemed.

Dataansvarlig

Populos
Åbogade 15
8200 Århus N
Tlf.: +45 3071 8172
Mail: administration@populos.dk eller rikkekrogh@populos.dk

Formål

Der indsamles persondata omkring hver enkelt kandidat. Persondata består i almindelige oplysninger vedrørende kandidatens forhold. Formålet for indsamlingen og behandlingen er potentiel rekruttering. Oplysningerne stammer fra kandidaten selv, fra samtaler med kandidaten eller gennem af kandidaten godkendte referencer. Personoplysninger fra øvrige samarbejdspartnere indsamles udelukkende hos disse selv med henblik på at udføre rekruttering.

Hvilke personoplysninger indsamler Populos?

Populos kan bl.a. indsamle følgende personoplysninger: 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail• Skype-ID
 • Fødselsdato
 • Bankoplysninger
 • CV
 • Jobansøgninger
 • Personnummer
 • Personnummer
 • Dokumentation for certificeringer/kvalifikationer
 • Billed-ID
 • Køn
 • Nationalitet
 • Lægeerklæring
 • Opholds- og arbejdstilladelse
 • Skattemæssige oplysninger
 • Oplysninger om familiære forhold

 

Modtagere af personoplysningerne

Såfremt du giver samtykke til det, vil visse af dine personoplysninger (navn, CV, referencer) blive videregivet til specifikke klienter, der har et rekrutteringsbehov. Dine personoplysninger deles ikke på anden måde.

Behandling og hjemmel

Persondata i forbindelse med rekrutteringsprocessen hos Populos behandles i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Popolos behandler personoplysninger på følgende grundlag: (1) legitime interesser, jf. interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. (2) Indhentet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samt artikel 9, stk. 1, litra a, (3) for at opfylde et kontraktforhold, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Som nævnt sker behandlingen af (almindelige) personoplysninger delvist på grundlag af legitime interesser. Den legitime interesse, der forfølges, er interessen i at indsamle oplysninger om potentielle kandidater med henblik på rekruttering af disse til bestemte stillinger.

Personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, vedr. race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering behandles udelukkende på baggrund af udtrykkeligt samtykke. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes hos den dataansvarlige:

Populos
Åbogade 15
8200 Århus N
Tlf. +45 3071 8172
Mail: administration@populos.dk eller rikkekrogh@populos.dk

Opbevaring af og adgang til data

Persondata opbevares på Populos’ egen server. Desuden er det kun relevante medarbejdere i Populos, der har adgang til oplysningerne, foruden it-administrator.

Sletning af personoplysninger

Personoplysninger fra kandidater, jobsøgende, samarbejdspartnere og andre interessenter opbevares i seks måneder, hvorefter det destrueres. Dog sletter Populos løbende personoplysninger, såfremt de ikke længere er retvisende, sande eller ikke længere er relevante i forhold til det formål, de blev indsamlet til.

Dine rettigheder vedr. dine personoplysninger

Ret til indsigt

 • Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger Populos behandler om dig.

Ret til berigtigelse

 • Du har ret til at få personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger, som Populos er i besiddelse, af inden Populos af egen drift sletter oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger

 • Du har i visse tilfælde ret til at begrænse Populos’ behandling af dine personoplysninger sådan, at Populos fremover kun må behandle dine oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod Populos’ lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger, som Populos er i besiddelse af, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få disse  personoplysninger overført fra Populos, som dataansvarlig, til en anden dataansvarlig.

Ret til ikke at være genstand for automatisk trufne beslutninger (herunder profilering)

 • Du har i visse tilfælde ret til ikke at være genstand for automatisk trufne beslutninger vedr. dine personoplysninger, der har betydning for dig.

Eventuelle henvendelser vedr. dine rettigheder vil blive efterkommet senest 4 uger efter, Populos har modtaget din henvendelse, såfremt Populos er forpligtet til at efterkomme indholdet af din henvendelse. Henvendelse kan ske til den dataansvarlige: Populos (se kontaktoplysninger ovenfor).

 

Klage

Er du ikke tilfreds med Populos’ behandling af persondata, kan der klages til Populos (se kontaktoplysninger ovenfor).

Der kan også klages til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

Tak for din tillid.